Contact > PARTNERS > International > Belgium

REPRESENTATIVE DEALER IN BELGIUM

COMPANY ADDRESS
TELEPHONE, FAX, E-MAIL & INTERNET

Climatrix NV
Kim Vaessen
Industrieterrein Teutelberg, Boslaan 63
BE-3650 Dilsen-Stokkem
Tel: +32/89/790350
Fax: +32/89/790355
info(at)climatrix.be
www.climatrix.be

REPRESENTATIVE DEALER OF GERMAN-BELGIAN COMMUNITY IN BELGIUM & LUXEMBURG

COMPANY ADDRESS
TELEPHONE, FAX, E-MAIL & INTERNET

Die Dezentrale
Christof Becker
84 a, Duarrefstrooss
LU-9990 Weiswampach
Tel: +352/2695811-1
Fax: +352/2695811-2
mail(at)die-dezentrale.lu
www.variotherm-luxemburg.com